Thông tin chính thức từ Meiji về sản phẩm của hãng được đăng bởi Hội đồng người tiêu dùng Hồng Kông.

Cách pha “Meiji GROWING UP FORMULA”

Cach Pha Meiji Growing Up Formula