Thông tin chính thức từ Meiji về sản phẩm của hãng được đăng bởi Hội đồng người tiêu dùng Hồng Kông.

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT?

PHA “MEIJI INFANT FORMULA” THẬT VÔ CÙNG ĐƠN GIẢN

Infant Cach Pha 200210 1