Thông tin chính thức từ Meiji về sản phẩm của hãng được đăng bởi Hội đồng người tiêu dùng Hồng Kông.

GROWING UP FORMULA
Sản Phẩm Dinh Dưỡng Công Thức
Cho Trẻ Từ 1 – 3 Tuổi

Gu San Pham P1 1
Gu San Pham P2 1
Gu San Pham P3 1

Quý khách có thể tham khảo và mua các sản phẩm của Meiji trên trang bán hàng trực tuyến chính thức

Gu Bao Quan 1
Gu Cach Pha 1

GROWING UP FORMULA
Sản Phẩm Dinh Dưỡng Công Thức Cho Trẻ Từ 1 – 3 Tuổi 

 

Quý khách có thể tham khảo và mua các sản phẩm của Meiji trên trang bán hàng trực tuyến chính thức