Về Meiji

Chính Sách Quyền Riêng Tư

Giới Thiệu

Meiji (“Meiji,”“của chúng tôi,” hay “chúng tôi”) nhận thấy tầm quan trọng trong việc bảo mật sự riêng tư và thông tin cá nhân của bạn, và tuân thủ theo luật cũng như là những quy tắc liên quan đến thông tin cá nhân. Meijixác lập Chính Sách Quyền Riêng Tư này, những cam kết của chúng tôi sau đây nhằm để duy trì bảo mật thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như việc ngăn ngừa sự cố rò rỉ dữ liệu.

Chính Sách Quyền Riêng Tư

Được ban hành vào ngày 1 tháng 4, 2019

Sửa đổi vào ngày 30 tháng 5, 2017

1. Thông tin cá nhân

“Thông tin cá nhân” ở đây có nghĩa là những dữ liệu và thông tin định danh liên quan đến một cá nhân (“bạn”), ví dụ như họ tên, địa chỉ nhà, số điện thoại và địa chỉ hộp thư.

2. Thu thập thông tin cá nhân

Meiji thu thập thông tin cá nhân ở một mức độ cần thiết, công bằng và hợp pháp. Chúng tôi quản lý thông tin cá nhân liên quan đến trẻ vị thành niên theo cách tương tự như liên quan đến khách hàng trưởng thành. Tuy nhiên, khi cần thiết, chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của phụ huynh đối với việc sử dụng thông tin liên quan đến trẻ vị thành niên.

3. Chỉ định Mục đích và Hạn chế Sử dụng Thông tin Cá nhân

Meiji sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp thông tin và dịch vụ chất lượng đến khách hàng của chúng tôi. Khi thu thập được thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ chỉ định, cho từng dịch vụ kinh doanh có sự liên quan, mục đích của việc sử dụng thông tin, và chỉ sử dụng cho mục đích mà chúng tôi tiết lộ cho bạn. Chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn trước khi thay đổi mục đích sử dụng.

4-1. Tiết lộ thông tin cá nhân cho các bên khác: Gia công bên ngoài

Meiji có thể thuê ngoài về việc quản lý thông tin Cá nhân cho một đại lý ngoài Meiji trong phạm vi cần thiết để phục vụ cho mục đích sử dụng mà chúng tôi thông tin đến bạn (nếu đại lý đó ở nước ngoài, chúng tôi cần có được sự đồng thuận từ bạn). Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ ký một thoả thuận hợp đồng với đại lý liên quan đến việc bảo vệ thông tin Cá nhân sau khi xác nhận rằng họ đã chuẩn bị đầy đủ và cam kết bảo mật thông tin Cá nhân, và thực hiện đầy đủ các biện pháp giám sát sau khi tích hợp.

4-2. Tiết lộ thông tin cá nhân cho các bên khác: Các bên thứ ba

Về nguyên tắc, Meiji sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kì bên thứ ba nào ngoại trừ các hoạt động thuê ngoài được đề cập ở mục 4-1. Trong trường hợp hiếm hoi mà chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3, về nguyên tắc, chúng tôi sẽ phải có được sự đồng ý trước của bạn. Tuy nhiên, có thể có trường hợp mà chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà không có sự đồng ý trước, chẳng hạn khi toà án, cảnh sát, hoặc một tổ chức công cộng tương tự yêu cầu phải tiết lộ để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

5. Xử lý các Yêu cầu Cá nhân liên quan đến Thông tin Cá nhân

Nếu bạn muốn chúng tôi tiết lộ, sửa chữa, thêm vào, xoá bỏ, tạm dừng sử dụng, hoặc (nếu có) đình chỉ bất kỳ quyền truy cập nào của bên thứ ba vào thông tin cá nhân của bạn, hoặc nếu bạn muốn hỏi về mục đích sử dụng hay khiếu nại, vui lòng liên hệ với thông tin bên dưới của chúng tôi và chúng tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu của bạn kịp thời và ở một mức độ hợp lý sau khi xác minh danh tính của bạn.

Nếu yêu cầu của bạn về việc chúng tôi phải cung cấp, chỉnh sửa, hoặc tạm dừng sử dụng thông tin cá nhân, chúng tôi có thể sẽ kiểm tra chi tiết thông tin chi tiết liên hệ của bạn trước hoặc thông tin chi tiết các cá nhân khác để xác minh danh tính của bạn.

6. Quản lý thôn tin Cá nhân một cách cẩn thận

Meiji quản lý thông tin cá nhân một cách cẩn thận. Chúng tôi chỉ cho phép một hoặc một số người tham gia và quá trình quản lý thông tin cá nhân của khách hàng, và thực hiện nhiều biện pháp nghiêm ngặt khác nhằm bảo vệ thông tin cá nhân khỏi sự truy cập trái phép, làm mất thông tin, sự phá huỷ, làm sai lệch hoặc rò rỉ thông tin. Trong việc quản lý thông tin cá nhân, chúng tôi cũng sẽ cẩn thận chú ý để đảm bảo tính chính xác của thông tin.

7. Trách nhiệm của chúng tôi với tư cách là Nhà điều hành kinh doanh trong việc Xử lý Thông tin Cá nhân

Meiji cam kết tuân thủ luật pháp và các quy định hiện hành liên quan đến thông tin cá nhân. Cho đến giai đoạn cuối cùng, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng cải thiện những phương án chúng tôi xử lý thông tin cá nhân.

8. Thay đổi Tuyên bố về quyền riêng tư này

Đôi khi Meiji sẽ xem lại Tuyên bố quyền riêng tư này và có thể cập nhật hoặc điều chỉnh thay đổi tất cả hoặc một phần của Tuyên bố quyền riêng tư. Tất cả những thông báo về những thay đổi như vậy sẽ được tiết lộ ngay lập tức trên trang này.

9. Thắc mắc về Thông tin Cá nhân

Thông tin liên lạc

Công ty Meiji Co., Ltd

Số điện thoại: +81-3-3273-4001

Thời gian làm việc: 9:00-17:00 (Thứ Hai – Thứ Sáu)