Thông tin chính thức từ Meiji về sản phẩm của hãng được đăng bởi Hội đồng người tiêu dùng Hồng Kông.

Một số lưu ý bảo quản “Meiji GROWING UP FORMULA” bạn cần biết:

Bảo quản Meiji EZcube Growing Formula